دکتر مهدی طغیانی؛ استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان است. دکتر طغیانی فارغ التحصیل دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان رساله « تدوین مؤلفه‌های اصلی الگوی اسلامی ایرانی تربیت اقتصادی » و کارشناسی ارشد  معارف اسلامی و اقتصاد می باشند.

کتاب های دکتر مهدی طغیانی :

کتاب« اقتصاد تحریم، مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران»، انتشارات سازمان پدافند غیرعامل با همکاری دانشگاه اصفهان، پاییز ۱۳۹۳٫
کتاب« مبانی نظری دفاع اقتصادی»، انتشارات سازمان پدافند غیرعامل با همکاری دانشگاه اصفهان، پاییز ۱۳۹۴٫
کتاب« احکام کسب و کار در اسلام»، انتشارات طلایی، پاییز ۱۳۹۴٫
کتاب« اقتصاد وقف و خیریه»، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، زمستان ۱۳۹۵٫
کتاب«تعلیم و تربیت اقتصادی»، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۵٫

سوابق علمی- اجرایی مهدی طغیانی :
– مجری طرح تدوین الگوی اسلامی ایرانی تعلیم و تربیت اقتصادی

– عضو گروه اقتصاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

– مدیر مؤسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم(مفتاح) مستقر در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

– تهیه اولین بسته منسجم آموزش اقتصادی  و مالی در ایران با عنوان «اقتصاددان کوچک» برای کودکان ۶ تا ۹ سال